Op deze e-mail zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Deze e-mail en eventuele bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Als dit bericht niet voor u bestemd is wordt u vriendelijk verzocht om dit aan de afzender te melden en alle kopieën ervan te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Istiecool sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Istiecool garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Op alle aanvragen, offertes, opdrachten en overeenkomsten waarbij wij als opdrachtnemer optreden, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op onze website zijn vermeld en welke bij ons ter inzage liggen. Op verzoek wordt een exemplaar naar u verzonden. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wijzen wij bij deze uitdrukkelijk van de hand.

eco printDenk aan het milieu voordat u dit bericht uitprint.